Bądź akceptowany

Dla aktywnych pacjentów chorych na raka
Szukaj
Close this search box.

Chemioterapia i serce

Wywiad z

dr Schilą Sabeti-Sandor,

internistką i angiolożką

Przed rozpoczęciem terapii onkologicznej należy niezwłocznie przeprowadzić kontrolę internistyczną i wykonać tak zwaną „Base Risk Assessment” (wstępną ocenę ryzyka). Badanie to jest ważnym krokiem w codziennej praktyce, zapobiegającym możliwym powikłaniom kardiologicznym, tj. takim, które wpływają na serce.

Podstawowa ocena obejmuje wywiad z pacjentką na temat historii medycznej jej samej i jej rodziny. Oceniane są również czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego (serce i naczynia krwionośne).

Badanie kliniczne powinno obejmować pomiar ciśnienia tętniczego krwi, EKG i USG serca (echokardiografię).

Echokardiografia jest najważniejszym badaniem i powinna być wykonywana przed, w trakcie i po każdej potencjalnie kardiotoksycznej chemioterapii. Dotyczy to przeciwciał monoklonalnych (antyHER2), takich jak trastuzumab i bewacyzumab.

Zapytaj swojego onkologa, czy je otrzymasz.

Jeśli Twój kardiolog wykryje zmianę w stanie serca podczas terapii onkologicznej, można ją skorygować. Ponadto, w razie potrzeby, niewydolność serca będzie leczona.

Lekarz prowadzący powinien być w pełni świadomy możliwych skutków ubocznych chemioterapii, gdyż ważne jest zdiagnozowanie powikłań na wczesnym etapie, aby zapewnić powodzenie terapii onkologicznej.

Ponadto zalecam długoterminowe badania kontrolne w celu wykluczenia ewentualnych późniejszych skutków lub, w razie potrzeby, umożliwienia ich leczenia na czas.

!